Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Bibel & Bønn,  sang- og musikkøvelse i Betelvennene og
(når det ikke er privat): Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet,
postboks 179, 4792 Lillesand.

E-post: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn

Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats.
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen),
der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle: 

Dette å bli inkludert med Ham og med hverandre

Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte - da Han døde for oss på Golgata kors.
Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende Veien like inn i Himmelens helligdom.
Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.
Her ser du menighetsrådet, valgt i årsmøtet 18.februar 2020:

Even Jan Barbra Monica Torunn

Menighetens forstander er  Even Valderhaug,
e mail: lillesandbaptistmenighet@outlook.com

Viseforstander: Jan Hunstad
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Barbra Dønnestad Michaelsen, Monica Hystad og Torunn Karlsen
Webredaktør: Tor Marius Gauslaa

  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!


sunshine
Gudstjenestene
(se plakat under)


Søndag 6.desember kl. 11:

bjornk AstridogJan
Bjørn Knudsen      Astrid og Jan spiller
taler                      og synger

 

fellesskap

Husk: Alle alltid velkomne i Betel!Ekstra


menighetsmote
I Menighetsmøtene som ble holdt 25.august
og 22.september sluttet et fleirtall av de
frammøtte seg til Menighetsrådets enstemmige
forslag om kjøp av Birkelandsveien 126 (Rikets sal)
og salg av Betel Baptistkirke i Øvregata 10.
Prosessen er i gang.

Saken omtalt i bl.a. Lillesands-Posten 29.september:

Betel flytterBetel til salgs

Og 27.november:

ungdomshus


Samlinger haust2020

       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.


Monica&Steinar
Bilde fra siste øvelse:

Monica og Steinar Hystad.

Han styrer lyden.

 
Ta kontakt med leder Jan Hunstad hvis du vil vite mer om Betelvennene.


  


Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!