Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Samtale og bønn, Stille andakt (sommeren), Varmestue,
 sang- og musikkøvelse i Betelvennene  og, når det ikke er privat:
Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179,
4792 Lillesand.

E-post: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats (bortsett fra innleid reingjøringshjelp)
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen),
der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle: 
Dette å bli inkludert! Vi søker å inkludere hverandre, uten å sette oss til doms over vår neste.
Mesteren Jesus Messias, Marias sønn og Guds Sønn,  kjenner alle ting.
Vår bakgrunn, våre gener og heile vårt vesen og legning. Han ser på hver enkelt av oss som det mesterverk vi er:
Skapt av og for Ham og for hverandre.
Og Han ber oss å favne hverandre slik som Han gjør med oss. Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte -
da Han døde for oss på Golgata kors.
Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende Veien like inn i Himmelens helligdom.
Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.

Menighetens forstander er  Even Valderhaug, e mail: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Viseforstander, kasserer og web-redaktør: Tor Marius Gauslaa
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Monica Hystad, Barbra Dønnestad Michaelsen og Jan Hunstad
Raadet19
  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!Gudstjeneste søndag 19. januar kl. 11.

BK
Tale av
Bjørn Knudsen.
Sang og musikk.
Husk:
ALLE ALLTD
velkomne i Betel


Nyttårsaften 2019 -
med trivelig fest i Betel
54
321Søndag 22.desember kl. 11:
juleklokkerkrybbe
Vi sang jula inn
Gudstjenesten
22.desember

med Betelvennene og andre Betelvenner!


Anna MarieMagnebarnet
ALBGogBDMEvaNoah
Mange pene damer i Betel
Tre pene damer
Blant dem - disse tre knipsa
under en høytidelighet på
Eikerapen Gjestegard 20.desember


På Lillesand Senter, Tingsaker, lørdag 14.desember:
Betelvennene spilte og sang
om Ham som er sjølve jula:
Jesus Kristus.


Lillesand Senter


Betelvennenes førjul-sangøvelse:
s


Hedres den...
Hedres den som hedres bør: Betelvennenes
juleavslutning onsdag 11.desember.
Forstanderparet Lene og Even formidlet
takk til lederne Barbra, Astrid og Jan. 


 
Glimt fra
Betelbasaren 2019 - lørdag 16. november:

 
Den store Ruth
Barbra Trivelig
 


Årsmøtet i Lillesand 
Baptistmenighet

ble holdt i Betel Baptistkirke
mandag 11.februar 2019 med "vanlige"
årsmøtesaker - som Valg, regnskap, årsmeldinger.


Alt i optimismens positive ånd

Lillesand Baptistmenighet har holdt årsmøte. Også denne gang i optimismens tegn.

-Om vi er en liten og sårbar menighet, så har vi Guds løfter på at Han er med i alle dager og i alle omstendigheter,
står det i forstander Even Valderhaugs første årsmelding, og han fortsetter: -Da vår Frelser startet sin gjerning her
på jord, valgte Han 12 menn som gikk i skole hos Ham før de fikk i oppdrag å gå ut i all verden med Evangeliet. 
12 menn er færre enn vi er her på Betel, og vi har samme forutsetning som dem i tjenesten.

Det har vært stor aktivitet i Betel, også i året som ligger bak. Med Gudstjenester, Varmestue, Betelbasar,
Bibel og bønn-samtaler, Sang- og musikkøvelser og Kvinnemisjon-samlinger.

Menighetens sang- og musikk lag «Betelvennene» har vært aktive, både i og utenfor menigheten.
Turen til Valderøy på forsommeren i fjor framstår som ett av høydepunktene. Planen er å gjenta besøket også denne sommeren.

Thorleif Winges bortgang har vært et smertefullt tap for venneflokken. Gjennom mange år var han en drivende kraft
for Betelvennene. –Han var en utrolig kapasitet med sin musikk kunnskap, en god bror og venn som en kunne ha gode
Bibelsamtaler med, skriver korleder Jan Hunstad. Som i sin årsrapport uttrykker håp om å få enda flere sangere og
instrumenter til Betelvennene.

Menighetsrådet består nå av Monica Hystad, Barbra Dønnestad Michaelsen, Jan Hunstad, Tor Marius Gauslaa og
forstander Even Valderhaug.

Ved årsskiftet hadde Baptistmenigheten 130 medlemmer. Den hadde 314 000 kroner i inntekter i 2018. Og det samme
beløp i utgifter. Med et underskudd på vel 80 kroner.  I det budsjett som ble lagt fram for inneværende år, forventes
det uendra inntekter, men en utgiftsøkning på kr. 20 000 i forhold til 2018-tallet. Det er ikke satt opp noen kalkyle over
kostnad til forventet opparbeidelse av parkeringsplassen.

Årsmøtet ble avviklet i løpet av et par kveldstimer den 11. februar. I en positiv atmosfære, med tradisjonell Betel-traktement
av kaffe og kake. Forstanderparet Lene og Even Valderhaug ble behørig takket, både med ord og med vakre blomster,
for det gode lederskap.                                   


ThorleifMinne

Thorleif Winge til minne

 Thorleif Winge, Lillesand, døde 8. august 2018, 79 år gammel. Ble gravlagt fra Høvåg kirke fredag 24. august.
Vi mintes ham spesielt i Varmestua i Betel onsdag 5. september. Se bildet til høyre.

Gjennom mange, mange år var Thorleif en kjær medarbeider, broder og venn for oss i Betel i Lillesand Baptistmenighet.
Han var en musikkens éner. Både til å lytte. Og til å formidle trekkspill-musikken slik bare en mester kan det.
Alle vi som synger Evangeliet i Betelvennene var alltid trygge når Thorleif var der. Han inspirerte oss og oppmuntret oss
til å formidle det glade budskapet enkelt, ekte og profesjonelt.
Thorleif likte musikalske utfordringer. Det var aldri noe problem å ordne musikk til ulike oppdrag, det være seg til duettsang
for Barbra og Anne Lise, gravferd, bryllup, fest eller Gudstjeneste - hvis Thorleif sa ja. Og det gjorde han alltid.
For vennene i Varmestua på Betel var hans venner.

Som troende var han seg bevisst på Guds nådes urokkelige klippegrunn. Han hadde søkt tilflukt der. Og avviste med all
tydelighet alt som kunne smake av egenrettferdighet og religiøst fjas. Var du i tvil om noe fra Guds ord, så var han ei
levende oppslagsbok. Det var nok for Thorleif, det som Jesus gjorde. Og det den oppstandne Frelser gjør.

Thorleif sitter ikke lenger på plassen sin i hjørnet i Betel Baptistkirke i Lillesand.
Nå sitter han ved Mesterens føtter og nyter fellesskapet der i den himmelske herlighet.

Takk. Og på gjensyn, Thorleif.                                                                                           
                                                                                                            Tor Marius Gauslaa


 

Festreise
til Valderøy 7. til 10. juni

Avslutning

Valderoy2018
Betelvennene - vi formidlet Evangeliet
i ord og toner torsdag, fredag, lørdag
og søndag fra 7. til 10. juni.
Og gledet oss over den VARME mottakelse
vi fikk av våre venner på Valderøy!


Glimt fra samlingene
(henta fra Lene Minna Valderhaugs
Facebook-glimt)Søndag formiddag 18. februar 2018

Vi markerte forstanderskiftet!

Festen2018
Carl Christian Engstad, journalist i Lillesands-Posten,
tok dette bildet under søndagens festsamvær.
 

Even og Lene
Det nye forstander-
paret i Betel: Lene
og Even Valderhaug.ALogTMTakket av som forstander
etter 15 år i tjenesten:

Anne Lise
og Tor Marius GauslaaGlimt fra festsamværet:

Fest1 Fest2 Fest3
Fest4Fest5Fest6
Fest7
Fest8
Fest8


       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.
  Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om Betelvennene.
 Deltar i Varmestue-samlingene i Betel annenhver onsdag.
   


Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!