Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Samtale og bønn, Stille andakt (sommeren), Varmestue,
Dansegruppe for de unge, sang- og musikkøvelse i Betelvennene, 
og Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179,
4792 Lillesand.

Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Tor Marius Gauslaa er mobil: 90 65 64 27,
heimetelefon 37 27 00 94


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats (bortsett fra innleid reingjøringshjelp fra våren 2017).
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen), der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle:  Dette å bli inkludert! Vi søker å inkludere hverandre, uten å sette oss til doms over vår neste. Mesteren Jesus Messias, Marias sønn og Guds Sønn,  kjenner alle ting. Vår bakgrunn, våre gener og heile vårt vesen og legning. Han ser på hver enkelt av oss som det mesterverk vi er: Skapt av og for Ham og for hverandre. Og ber oss å favne hverandre slik som Han gjør med oss. Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte - da Han døde for oss på Golgata kors. Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende veien like inn i Himmelens helligdom. Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.

Menighetens forstander er Tor Marius Gauslaa   e-mail
Viseforstander og kasserer: Barbra Dønnestad Michaelsen
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Unn Vigdis Mikkelsen, Ruth Larsen, Kari Aanundsen og Jan Hunstad
  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre! 

Søndag 21. januar kl 11:

Gudstjeneste 
GlidjeOddvar Glidje taler
Sang og musikk:
Jan og Astrid Hunstad

--
Varmestua
åpner 24.januar
- med BlåKorsBrødrekor og Betelvennene!
Slik ser plakaten vår ut for første halvår 2018:

Plakatvaar2018TREKNINGSLISTENE for
årets Betelbasar:
barn og for voksne.
Takk

menighetsmote

Årsmøtet i Lillesand 
Baptistmenighet

blir  kl.19 mandag
12. februar 2018.


Dokumentene finner du her

Alle medlemmer velkommen!

Takk for gave,
Lilesands Sparebank
!


menighetsmoteÅrsmøte 2018
i Lillesand Baptistmenighet

blir holdt mandag 12.februar kl. 19.

Menighetsraadet2017

Menighetsrådet 2017:
Barbra Dønnestad Michaelsen, nestleder og kasserer, Unn Vigdis Mikkelsen,
Jan Hunstad. Ruth Larsen, Kari Aanundsen og Tor Marius Gauslaa (forstander)

Årsmeldinga 2016

Tillitsverv 2017 og 2018
 
       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.
SANG- og musikkøvelse onsdag 17.jan. kl. 18.30
 
 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.
 Deltar i Varmestue-samlingene i Betel annenhver onsdag.
   

Jesus og dispiplene Velkommen til
VARMESTUA
-
åpner igjen onsdag 24. januar 2018 fra kl. 19.
Fra da av åpen annenhver onsdag (unntatt 16.mai) fram til og med onsdag 30. mai.Se mer om Varmestua

Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter

Tillitsverv i 2017


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!