Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Samtale og bønn, Stille andakt (sommeren), Varmestue,
 sang- og musikkøvelse i Betelvennene  og, når det ikke er privat:
Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179,
4792 Lillesand.

Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats (bortsett fra innleid reingjøringshjelp)
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen),
der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle: 
Dette å bli inkludert! Vi søker å inkludere hverandre, uten å sette oss til doms over vår neste.
Mesteren Jesus Messias, Marias sønn og Guds Sønn,  kjenner alle ting.
Vår bakgrunn, våre gener og heile vårt vesen og legning. Han ser på hver enkelt av oss som det mesterverk vi er:
Skapt av og for Ham og for hverandre.
Og Han ber oss å favne hverandre slik som Han gjør med oss. Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte -
da Han døde for oss på Golgata kors.
Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende Veien like inn i Himmelens helligdom.
Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.

Menighetens forstander er  Even Valderhaug, e mail:  even@valderhaug.as
Viseforstander og kasserer: Tor Marius Gauslaa
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Ruth Larsen, Monica Hystad, Torunn Karlsen og Barbra Dønnestad Michaelsen
Raadet
  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!

27.mai kl. 11:
GUDSTJENESTE.
Øystein Person taler.
Betelvennene spiller og synger

Alle alltid velkomne - i Betel!
TMGAstridogJanbread


Søndag 6.mai kl. 11 hadde vi en god

Gudstjeneste

Monica Hystad ledet.
Ruth Larsen spilte til felles sangene.
Tor Marius Gauslaa talte. Jan Hunstad
og Astrid Johannessen Hunstad sang
og spilte. Brødsbrytelse
Alle var, som vanlig, hjertelig velkommen!
sunshineOnsdag 2. mai kl. 19 var vi samla i

Varmestua
sammen med bl.a. Åmliduoen
(Berte Tveit og Eivind Maamoen)
og Betelvennene
En god og oppbyggelig kveld der
temaet var tilgivelse og forlikelse.

Aamliduoen
Aamlid
sunshine
En velsignet
Gudstjeneste

hadde vi søndag 29.april

StigS
med Stig Skarstein
(foto YouTube) som
talte og sang - og
Betelvennene
Betelvennene28012018.jpg
Søndag 18. februar kl. 11:
Vi markerte forstanderskiftet!

Festen2018
Carl Christian Engstad, journalist i Lillesands-Posten,
tok dette bildet under søndagens festsamvær.
 

Even og Lene
Det nye forstander-
paret i Betel: Lene
og Even Valderhaug.ALogTMTakket av som forstander
etter 15 år i tjenesten:

Anne Lise
og Tor Marius GauslaaGlimt fra festsamværet:

Fest1 Fest2 Fest3
Fest4Fest5Fest6
Fest7
Fest8
Fest8


Slik ser plakaten vår ut for første halvår 2018:

Plakatvaar2018menighetsmote

Årsmøtet i Lillesand 
Baptistmenighet

ble holdt mandag
12. februar 2018.


Aarsmelding 2017-Betel

Baptistmenighetens regnskap2017

Innkalling-plakat-saksliste2018

Valgkomiteens forslag2018Menighetsrådet 2018 :
Ruth Larsen, Monica Hystad, Torunn Karlsen, Barbra Dønnestad Michaelsen, visekasserer,
Tor Marius Gauslaa, viseforstander og kasserer, Even Valderhaug, forstander.Tillitsverv 2018 og 2019
 
       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.
Vi deltar i BlåkorsStova, Vennesla
fredag 27.april kl 19.
 
 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om Betelvennene.
 Deltar i Varmestue-samlingene i Betel annenhver onsdag.
   

Jesus og dispiplene Velkommen til
VARMESTUA
-
åpner igjen onsdag 24. januar 2018 fra kl. 19.
Fra da av åpen annenhver onsdag (unntatt 16.mai) fram til og med onsdag 30. mai.


Se mer om Varmestua

Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!