Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Samtale og bønn, Stille andakt (sommeren), Varmestue,
 sang- og musikkøvelse i Betelvennene  og, når det ikke er privat:
Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179,
4792 Lillesand.

Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049
heimetelefon 37403428


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats (bortsett fra innleid reingjøringshjelp fra våren 2017).
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen), der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle:  Dette å bli inkludert! Vi søker å inkludere hverandre, uten å sette oss til doms over vår neste. Mesteren Jesus Messias, Marias sønn og Guds Sønn,  kjenner alle ting. Vår bakgrunn, våre gener og heile vårt vesen og legning. Han ser på hver enkelt av oss som det mesterverk vi er: Skapt av og for Ham og for hverandre. Og ber oss å favne hverandre slik som Han gjør med oss. Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte - da Han døde for oss på Golgata kors. Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende veien like inn i Himmelens helligdom. Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.

Menighetens forstander er  Even Valderhaug, e mail:  even@valderhaug.as
Viseforstander og kasserer: Tor Marius Gauslaa
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Ruth Larsen, Monica Hystad, Torunn Karlsen og Barbra Dønnestad Michaelsen
  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!


Søndag 18. februar kl. 11:
Gudstjeneste - festsamvær!

Even og Lene
Det nye forstander-
paret i Betel: Lene
og Even Valderhaug.

ALogTM
Takker av som forstander
etter 15 år i tjenesten:

Anne Lise
og Tor Marius Gauslaa


Betelv1402-2018
Betelvennene deltar med sang og
musikk.
Mange innbudte gjester deltar.
Bevertning.
Søndag 11. februar:
Ikke Gudstjeneste


breadSøndag 4. februar kl. 11:
hadde vi Gudstjeneste
med brødsbrytelse
og Guds ord.
Tor Marius Gauslaa talte.
Odd-Martin Baanrud sang og hilste. 

Søndag 28. januar kl 11:

slik ble fellesmøtet avertert i Lillesands-Posten:

Felles2018vinter
28012018Det var en glede
for oss Betelevenner
å dele Evangeliet
med alle dem som var
møtt fram i kirka.
Foto: Rebekah Gauslaa Harring


Varmestua
åpnet 24.januar
- med BlåKorsBrødrekor og Betelvennene!
Onsdag 7. februar deltok Vidar Søyland, Svend Erik Udjus,
Arvid Vold, Geir Føreid, Betelvennene med fleire.
Vi kjente Herrens velsignelse i samlingene. Takk til alle som var der!
Slik ser plakaten vår ut for første halvår 2018:

Plakatvaar2018menighetsmote

Årsmøtet i Lillesand 
Baptistmenighet

ble holdt mandag
12. februar 2018.


Aarsmelding 2017-Betel

Baptistmenighetens regnskap2017

Innkalling-plakat-saksliste2018

Valgkomiteens forslag2018
Menighetsrådet 2018 :
Ruth Larsen, Monica Hystad, Torunn Karlsen, Barbra Dønnestad Michaelsen, visekasserer,
Tor Marius Gauslaa, viseforstander og kasserer, Even Valderhaug, forstander.Alle medlemmer velkommen!Tillitsverv 2017 og 2018
 
       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.
SANG- og musikkøvelse onsdag 14.februar kl. 18.30
 
 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.
 Deltar i Varmestue-samlingene i Betel annenhver onsdag.
   

Jesus og dispiplene Velkommen til
VARMESTUA
-
åpner igjen onsdag 24. januar 2018 fra kl. 19.
Fra da av åpen annenhver onsdag (unntatt 16.mai) fram til og med onsdag 30. mai.Se mer om Varmestua

Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!