Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Samtale og bønn, Stille andakt (sommeren), Varmestue,
 sang- og musikkøvelse i Betelvennene  og, når det ikke er privat:
Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179,
4792 Lillesand.

E-post: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats (bortsett fra innleid reingjøringshjelp)
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen),
der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle: 
Dette å bli inkludert! Vi søker å inkludere hverandre, uten å sette oss til doms over vår neste.
Mesteren Jesus Messias, Marias sønn og Guds Sønn,  kjenner alle ting.
Vår bakgrunn, våre gener og heile vårt vesen og legning. Han ser på hver enkelt av oss som det mesterverk vi er:
Skapt av og for Ham og for hverandre.
Og Han ber oss å favne hverandre slik som Han gjør med oss. Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte -
da Han døde for oss på Golgata kors.
Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende Veien like inn i Himmelens helligdom.
Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.

Menighetens forstander er  Even Valderhaug, e mail: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Viseforstander og kasserer: Tor Marius Gauslaa
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Ruth Larsen, Monica Hystad, Torunn Karlsen og Barbra Dønnestad Michaelsen
Raadet
  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!
Gudstjeneste
søndag 16.september kl.11
med Finnmarksvennene.
Jan Jørgen Holtskog taler.
Kirkekaffe
---
Onsdag
19. september kl 19:
VARMESTUA
med Bjørn Gordon Jensen
og Svein Løvdal m/fl
gÅpent for alle

Og slik ser programmet ut framover:
Plakat haust2018       

Detaljert program med navn på dørvakt, møteledere etc.

finner du HER

ThorleifMinne

Thorleif Winge til minne

 Thorleif Winge, Lillesand, døde 8. august 2018, 79 år gammel. Ble gravlagt fra Høvåg kirke fredag 24. august.
Vi mintes ham spesielt i Varmestua i Betel onsdag 5. september. Se bildet til høyre.

Gjennom mange, mange år var Thorleif en kjær medarbeider, broder og venn for oss i Betel i Lillesand Baptistmenighet.
Han var en musikkens éner. Både til å lytte. Og til å formidle trekkspill-musikken slik bare en mester kan det.
Alle vi som synger Evangeliet i Betelvennene var alltid trygge når Thorleif var der. Han inspirerte oss og oppmuntret oss
til å formidle det glade budskapet enkelt, ekte og profesjonelt.
Thorleif likte musikalske utfordringer. Det var aldri noe problem å ordne musikk til ulike oppdrag, det være seg til duettsang
for Barbra og Anne Lise, gravferd, bryllup, fest eller Gudstjeneste - hvis Thorleif sa ja. Og det gjorde han alltid.
For vennene i Varmestua på Betel var hans venner.

Som troende var han seg bevisst på Guds nådes urokkelige klippegrunn. Han hadde søkt tilflukt der. Og avviste med all
tydelighet alt som kunne smake av egenrettferdighet og religiøst fjas. Var du i tvil om noe fra Guds ord, så var han ei
levende oppslagsbok. Det var nok for Thorleif, det som Jesus gjorde. Og det den oppstandne Frelser gjør.

Thorleif sitter ikke lenger på plassen sin i hjørnet i Betel Baptistkirke i Lillesand.
Nå sitter han ved Mesterens føtter og nyter fellesskapet der i den himmelske herlighet.

Takk. Og på gjensyn, Thorleif.                                                                                           
                                                                                                            Tor Marius Gauslaa


Varmestua

åpner igjen
onsdag 5. september.
Vi begynner klokka 19 - med sang, musikk, kveldsmat, Bibel og bønn.
Blå Kors Brødrekor deltar. Og Betelvennene.
Gratis adgang!Festreise
til Valderøy 7. til 10. juni

Avslutning

Valderoy2018
Betelvennene - vi formidlet Evangeliet
i ord og toner torsdag, fredag, lørdag
og søndag fra 7. til 10. juni.
Og gledet oss over den VARME mottakelse
vi fikk av våre venner på Valderøy!


Glimt fra samlingene
(henta fra Lene Minna Valderhaugs
Facebook-glimt)
Søndag formiddag 18. februar 2018

Vi markerte forstanderskiftet!

Festen2018
Carl Christian Engstad, journalist i Lillesands-Posten,
tok dette bildet under søndagens festsamvær.
 

Even og Lene
Det nye forstander-
paret i Betel: Lene
og Even Valderhaug.ALogTMTakket av som forstander
etter 15 år i tjenesten:

Anne Lise
og Tor Marius GauslaaGlimt fra festsamværet:

Fest1 Fest2 Fest3
Fest4Fest5Fest6
Fest7
Fest8
Fest8

menighetsmote

Årsmøtet i Lillesand 
Baptistmenighet

ble holdt mandag
12. februar 2018.


Aarsmelding 2017-Betel

Baptistmenighetens regnskap2017

Innkalling-plakat-saksliste2018

Valgkomiteens forslag2018Menighetsrådet 2018 :
Ruth Larsen, Monica Hystad, Torunn Karlsen, Barbra Dønnestad Michaelsen, visekasserer,
Tor Marius Gauslaa, viseforstander og kasserer, Even Valderhaug, forstander.Tillitsverv 2018 og 2019
 
       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.
Vi deltar i møte i Åmli fredag 14.septemberi
 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om Betelvennene.
 Deltar i Varmestue-samlingene i Betel annenhver onsdag.
   

Jesus og dispiplene Velkommen til
VARMESTUA
-
åpner igjen onsdag 5.september 2018 fra kl. 19.
Fra da av åpen annenhver onsdag fram til og med onsdag 28.november.


Se mer om Varmestua

Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!